Pravila in pogoji nagradne igre 

 

Pravila nagradne igre »NAGRADNA IGRA MANDALA”

(v nadaljevanju: pravila)

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre »NAGRADNA IGRA MANDALA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Rudra Simha d.o.o., so.p., Polje c. XXVI/5B, 1260 Ljubljana – Polje

 (v nadaljevanju: organizator).

 

 1. Trajanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče do vključno 19. 8. 2019. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 20. 8. 2019.

Nagradna igra poteka na spletnih straneh www.restavracija-mandala.si (v nadaljevanju: spletnih straneh nagradne igre) in prek natisnjenih letakov in ostalih promo gradiv.

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 

 1. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri
 • V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre, do 19. avgusta 2019, prek spletnega obrazca samovoljno oddajo zahtevane kontaktne podatke (Ime, Priimek, E-poštni naslov, Telefonsko številko) IN izrazijo svojo voljo glede ponujenega načina trženja (Prejemanje novice Radha Govinda). To pomeni, da se strinjajo s tem, da obkljukajo možnost prejemanje novic. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »NAGRADNA IGRA MANDALA«
 • Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.
 • Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 

 1. Potegovanje za nagrade
 • Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.
 • Dodatni pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

 

 1. Žrebanje nagrajencev
 • Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorjev in pod nadzorom komisije. Zapisnik bo organizator hranil eno leto.

 

 1. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Mitja Bitenc (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),
 • Jelena Žervanov (članica komisije; predstavnica organizatorja)

ima sledeče pristojnosti: nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu z navedenimi pravili.

 

 1. Nagradni sklad

1. nagrada
16 x VSTOPNICA ZA EKSKLUZIVNO POGOSTITEV
pred otvoritvijo nove restavracije

2. nagrada
BON za 500 eur, za sanjsko potovanje.
Izbrali si boste lahko potovanje v vrednosti do 500 eur
izmed izletov, potovanj in dogodivščin izbrane agencije.
Ime agencije, ki podarja nagrado razkrijemo v kratkem.

3. nagrada
DRUŽINSKI 2-DNEVNI IZLET
Po poteh duhovne zapuščine Posočja z g. Jožetom Munihom.
Z nočitvijo in vodenjem.

4. nagrada
2 x KUHARSKI TEČAJ
z Mitjem Bitencem

5. nagrada
5 x DARILNI BON
v vrednosti 20 EUR za restavracije Radha Govinda

 

 1. Objava nagrajencev
 • Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Dovoljujejo tudi objavo fotografije s podelitve nagrade na www.restavracija-mandala.si in www.radhagovinda.si
 • Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

 

 1. Splošno o nagradah in nagrajencih
 • Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
 • Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.
 • Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
 • Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
 • Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ali izvajalca ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in izvajalec sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, ZVOP-2, Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter varstvom osebnih podatkov in zasebnosti nasploh.

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene: 

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. 

 • Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@radhagovinda.si).
 • Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.
 • Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
 • Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

 

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@radhagovinda.si.

 

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 20. 5. 2019

 

Share This